Přípravný kemp FBC Slavkov 2022 pro všechny hráče FBC Slavkov, v rámci přípravy na nadcházející sezónu 2022/2023 pořádáme letní přípravný kemp.

Termín konání: 13.8. – 19.8.2022

Místo: Valtice

Přípravný kemp bude probíhat ve sportovní hale a přilehlých sportovištích ve Valticích (http://www.sporthala.eu). Doplněno o využití využití cyklistických tras v okolí a koupaliště v Břeclavi.
Informace pro rodiče

Časový rozsah: příjezd do Valtic 13.8. kolem poledne, odjezd 19.8. dopoledne.

Plná cena:
4900,- bude postupně snižována dle přidělených dotací. Min. částka je výše zálohy

CENA zahrnuje:
Stravování – snídaně, obědy a večeře v jídelně školy (plná penze), pitný režim.
Ubytování: na internátu Střední vinařské školy Valtice.

Registrace: přihlášení probíhá přes elektronickou přihlášku v členské sekci + uhrazení zálohy ve výší 2500,-, platba včetně variabilního symbolu je generována automaticky. Uzávěrka přihlášek do 30.4.2022.

Platba: účastnický poplatek je nutné uhradit na bankovní účet 2700269501/2010 variabilní symbol: generován automaticky. termín úhrady zálohy nejpozději do 30.5.2022

Povinné vybavení: kartičky zdravotního pojištění, potvrzení o bezinfekčnosti, souhlas s ošetřením.

Zrušení registrace: pokud dojde k písemnému zrušení registrace do 15.17. bude účastníkovi záloha vrácena v plném rozsahu. Po tomto datu bude storno poplatek činit 60%

Informace: všichni přihlášení obdrží na kontaktní email s předstihem pokyny týkající se místa i hodiny srazu a seznam povinného/doporučeného vybavení.

Kontaktní osoba: Jan Šícha, tel. 776052100, email